Kort om Ottershagen gardsbarnehage

Ottershagen gardsbarnehage er en privat barnehage, som ligger på Ottershagen gård i Haugedalen. Barnehagen eies av Elisabeth Gjems og Thomas C. M. French, som også driver garden med mjølkeku og skog. Barnehagen har 35 barn og 10 ansatte, og er godkjent av Åmot kommune.

Elisabeth Gjems er daglig leder for barnehagen og Nina Ekeberg er styrer og pedagogisk hovedansvarlig. Vi har trygge og gode voksne i barnehagen, og alle legger vekt på å se barna som de små menneskene de er. Vi har ansatt fire førskolelærere i barnehagen.

Barnehagen har ikke avdelinger, men barna har plass i to ulike garderober med faste voksne og egne kontakpersoner. Barnegruppa deler seg i smågrupper ut fra interesse og/eller alder ulike aktiviteter i det daglige.

Barnehagen ble bygd ut i 2010, og har lyse og luftige lokaler med mange morsomme kriker og kroker for barna.

Vi legger stor vekt på å leke og lære utendørs, og i tillegg til gården og barnehagens uteområde, har vi mange turmål i forskjellig avstand til barnehagen. Barna har bygd sin egen superhuk, og vi har en fin gapahuk med flott utsikt.

Ottershagen gardsbarnehage er en røykfri barnehage. Ingen ansatte røyker i arbeidstiden.

Barnehagen serverer varmmat 2 dager i uka. De andre dagene serveres (hjemmebakt) brød til lunsj. Vi har fisk en dag i uka, og vi lager ofte maten ute.

Barnehagens åpningstid er 07.00-16.30. Barnehagen har stengt i skolens jule- og påskeferie og i juli måned.

Pris for en full barnehageplass er per måned kr 2405,-. I tillegg kommer kr 230,- i kostpenger.

Utskrift E-post