Gardsliv og naturopplevelser er en del av oppveksten

I gardsbarnehagen følger vi arbeidet på garden gjennom året.

Hente egg og mate sauer, besøke kuene i fjøset og se på mjølking. Kanskje kommer dyrlegen innom, mjølkebilen tømmer tanken. Om sommeren dyrker bonden gras og lager rundballer. Vi ser på traktoren som kjører for å hente rundballer til å fôre med gjennom vinteren.

 

Utskrift E-post